Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania adh

Pobierz

U osób cierpiących na chorobę Gravesa-Basedowa limfocyty wytwarzają specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko receptorom .Podaj nazwę podziału jądra komórkowego, który został wywołany wstrzyknięciem do oocytu cytoplazmy z dzielącej się komórki w fazie M, i rozpoznaj fazę podziału, którą oznaczono na schemacie literą X.. Zwiększenie ilości erytropoetyny w ustroju doprowadza do wzrostu ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.. (0-1)ADH jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcję wody w kanalikach zbiorczych nerki.. Na poniższym schemacie przedstawiono regulację wydalania moczu w organizmie człowieka w sytuacji niedoboru wody.1.. A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy.. (2 pkt) a) Podaj nazw ę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.. Hormon ten nie przenika do wnętrza komórki, ale łączy się z receptorem na powierzchni komórki.. c) Wymień dwa składniki siły asymilacyjnej biorącej udział w powyższej fazie.. ADH jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcję wody w kanalikach zbiorczych nerki.. W tej chorobie dochodzi do spowolnienia przepływu czerwonych krwinek, zatykania drobnych naczyń krwionośnych, zlepiania .a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się..

2. Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania hormonów.

W regulacji wydalania moczu uczestniczą podwzgórze i hormon antydiuretyczny ADH, uwalniany przez przysadkę mózgową.. Określ, jaką korzyść ten mechanizm regulacji przynosi komórce.ADH Wzrost przepuszczalno ci cian kanalików zbiorczych Zwi kszone wch áanianie wody Mniejsza obj to ü moczu Zadanie 15. .. b) Podaj nazw ę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.Schemat przedstawia fragment mechanizmu regulacji hormonalnej poziomu glukozy w krwi człowieka.. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do zmian w komórce.. Zadanie 16.. Zadanie 111.. (1 pkt) Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz wśród sformułowań od A do D to, które poprawnie uzupełni miejsce X w tym schemacie.Podaj nazwę mechanizmu regulacji, w którym końcowy produkt szlaku metabolicznego jest inhibitorem początkowego etapu tego szlaku.. Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania.1 Układ Nerwowy, Hormonalny, Narządy Zmysłów Zadanie 1 (2 Pkt - ID:5e051185ea5ef.. Nazwa podziału: Faza podziału: Uzasadnienie: 15.4.. 3. Podaj jeden przykład gruczołu dokrewnego którego aktywność nie jest regulowana przez przysadkę mózgową.Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8. a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu..

Podaj nazwę mechanizmu regulacji przedstawionego na schemacie.

a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.. Wyjaśnij, na czym polega przedstawiony sposób regulacji aktywności enzymów.Hormon antydiuretyczny(ADH)-wazopresyna -wydzielana przez tylny płat przysadki,powoduje zwiekszone wchłanianie zwrotne wody z petli Henlego w nefronie.b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.. b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.ADH jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcję wody w kanalikach zbiorczych nerki.. (1 pkt) Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz wśród sformułowań od A do D to, które poprawnie uzupełni miejsce X w tym schemacie.Efektem oddziaływania hormonu tyreotropowego (TSH) na receptory komórek tarczycy jest pobudzenie ich aktywności wydzielniczej.. a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.. (1 pkt) Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz wśród sformułowań od A do D to, które poprawnie uzupełni miejsce X w tym schemacie.ADH Wzrost przepuszczalności ścian kanalików zbiorczych Zwiększone wchłanianie wody Mniejsza objętość moczu Zadanie 15. b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH..

Na schemacie przedstawiono jeden z mechanizmów regulacji aktywności enzymów w szlaku metabolicznym.

b) Podaj nazw przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.ADH Wzrost przepuszczalności ścian kanalików zbiorczych Zwiększone wchłanianie wody Mniejsza objętość moczu Zadanie 15.. (2 pkt) a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.. (2 pkt) a) Podaj nazw gruczo áu dokrewnego (wydzielania wewn trznego) uczestnicz cego bezpo rednio w regulacji obj to ci wydalanego moczu.. .Erytropoetyna (EPO) jest hormonem wydzielanym przez nerki, który stymuluje proces erytropoezy w szpiku kostnym.. b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt