Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto sześć zdań

Pobierz

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. I'm impressed and I think you are the .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (1-4)Przeczytaj tekst,z którego usunięto pięć zdań.Dobierz brakujące zdania(A-F)tak,aby otrzymać spójny i logiczny tekst.W każdą lukę (1-5)wpisz właściwą literkę.Jedno zdanie zostało dodatkowo podane i nie pasuje do żadnej luki.DAM JAN .. Steve Irwin, Crocodile Hunter or Loving Parent?Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Zadanie : Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij luki w tekście (1-5) zdaniami podanymi poniżej (A-F), tak aby był on spójny i logiczny.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto sześć zdań.

Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Steve Irwin, Crocodile Hunter or Loving Parent?. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (1-4), tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. 2010-01-05 16:28 .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.PLSSSSS POMOCY LUDZIE 2)EXAM TASK Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każde z miejsc (10.1 - 10.5) literę (A-F), którą jest oznaczone brakujące zdanie.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w tekście (10.1.-10.6.). Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w każde z miejsc (10.1 - 10.5) literę (A-F), którą jest oznaczone brakujące zdanie..

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (1-4), tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (1.1. zdaniami podanymi poniżej (A-G), tak aby był on spójny i logiczny.. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jedno nie pasuje do żadnego.. 1 ____ HisOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie Przeczytaj tekst z którego usunięto 3 zdania.wstaw zdania A-E w luki 1-3 tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst .Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań..

C.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt