Sprawozdanie pedagoga szkolnego z pracy zdalnej

Pobierz

Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Nie wiem jak w Waszych placówkach, ale w mojej pisałam co tydzień raporty z takiej pracy.. Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.Sprawozdanie z pracy zdalnej w oddziale 4-latków Przedszkola Samorządowego w .. w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.. Praca zdalna w przedszkolu stała się koniecznością z powodu pandemii, która została ogłoszona w naszym kraju.. ul. Królewska 8.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego z I półrocza 2014/2015 roku szkolnego.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z późniejszymi zmianami.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Dzieci musiały zostać w domach i pod opieką rodziców kontynuować edukację przedszkolną .Stres szkolny -niedostrzegane cierpienie dzieci Zdalna praca pedagogów szkolnych ..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.

Jest to tylko i wyłącznie decyzja dyrektora lub decyzja podjęta przez dyrektora pod wpływem nacisku organu prowadzącego.. Cały rok szkolny- według bieżących potrzeb.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Pedagog szkolny Monika Grzeszkowiak jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.. Szkoła Przedszkole.. pedagogpisze 4/05/2021 0 Żadne z rozporządzeń nie wymaga od nauczycieli tworzenia sprawozdań czy też raportów z pracy zdalnej.. Wiem, że wielu z Was radzi sobie w tej trudnej sytuacji analizując dostępne narzędzia i poszukując własnych rozwiązań.Podsumowanie pracy zdalnej w szkołach.. Rozmowy ze specjalistami psycholog, pedagog .Title: SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA Author: Beata Last modified by: SP MIĘKISZ NOWY Created Date: 1/28/2019 10:54:00 AM Other titlesRozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 2021-08-29 16:30:21..

Sprawozdanie z pracy logopedy.

59 .. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.. Zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dnia 1 września.. Ogłoszenie-zabranie z rodzicami 2021-08-26 19:46:17Zdalna praca pedagoga szkolnego Pedagog szkolny, Magdalena Boruta pozostaje do dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów kl. IV-VIII za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz bezpośredniego kontaktu telefonicznego.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. satysfakcji z pracy,wielu osiągnięć zawodowych,wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudnościi powodzenia w życiu osobistym.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celuSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale..

Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.

Chcąc nie chcąc prowadziliśmy od 16 marca pracę zdalną.. Jednak nie jest to niemożliwe.. Pedagodzy szkolni Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.Zdalna praca pedagoga szkolnego.. sytuacji poszczególnych uczniów - aktualizacja wiedzy w tym zakresie.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.współpraca z różnymi instytucjami, dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat.. W razie zaistnienia takiej potrzeby proszę o kontakt pod nr telefonu 726 034 676.Sprawozdanie z Pracy Zdalnej.. Prezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły.. Dla wielu pedagogów był to prawdziwy sprawdzian kompetencji organizacyjnych, posiadanej wiedzy i umiejętności, jak również znajomości problemów występujących w szkolnej .Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Działania w ramach pracy zdalnej: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Rekomendacje do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny .v..

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.

informacje o dziaŁalnoŚci szkoŁy oraz ogÓlne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.. No więc tak.. podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 1187 Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych.. w którym w sposób szczegółowy .pedagog w swojej pracy kieruje si Ę poni Ż szymi zasadami Zasada dyskretnej opieki, kt ó ra wynika z prawa dziecka do godno ś ci osobistej i szczeg ó lnej w ł a ś ciwo ś ci okresu dojrzewania jak ą jest nadwra ż liwo ść na naruszenie prywatno ś ci.Podobnie należy postąpić z zadaniami, których w planie pracy nie było, a mimo to zostały przez pedagoga podjęte w mijającym roku szkolnym, cały czas pamiętając o podziale na zajęcia i czynności zrealizowane obowiązkowo w ramach pensum oraz te wykonane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela-pedagoga.2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Wspieranie uczniów i rodziców w zakresie przebywania w długiej izolacji i pracy zdalnej w czasie pandemii.. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.. wykorzystanie wynikÓw nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoŁy.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. Dziękuję dyrektorom za zorganizowanie procesu nauczania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, a także za rozwiązywanie indywidualnych problemów technicznych, które pojawiały się po stronie uczniów .Szkoła Podstawowa w Debrznie.. Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był to czas dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.. pobierz: podsumowanie pracy (plik pptx)Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Były to : w którym wypisywałam zadania zrealizowane w danym tygodniu oraz sposoby ich potwierdzenia.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Na tej podstawie opracowujemy roczny plan pracy, uwzględniający specyfikę placówki, w której pracujemy.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które wymagają tworzenie tego typu dokumentów.Dodano: 10 maja 2021 Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.Zadania podejmowane przez psychologa szkolnego wynikają z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt