Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość sześcianu

Pobierz

Więc na zaliczenie potrzebuję programu obliczającego objętości kilku figur.. kuli, stożka,sześcianu,walca,rąbu .. przed wartościami ujemnymi, wykorzystaj funkcje.. W pierwszym rozdziale są zadania typu: "Napisz program, który wczytuje 2 liczby i podaje iloraz, iloczyn, sumę i różnicę.". W dalszej części stosujemy instrukcję if sprawdzając czy wartość podanej liczby jest większa od 0.. Proszę o pomoc!. !Napisz program drukujący na ekranie potęgi liczby 2 (od potęgi 0 do potęgi 8).. ZADANIE 7.2.4.. Napisałam je, tylko nie mam pojęcia, czy poprawnie.. using namespace std; int main {float r, h;Napisz program do wyprowadzenia na ekran następującego napisu: To jest pierwszy program w C++ ZADANIE 2: Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie sumę, różnicę i iloczyn dwóch liczb całkowitych podanych z klawiatury.-Wyniki działań zapisz w zmiennych suma , roznica oraz iloczyn .Napisz program wyświetlający na ekranie sekwencje kolejnych liczb całkowitych.. Program mam napisać w Dev C ++ 1 Zobacz odpowiedź krystin995 krystin995 Odpowiedź: #include using namespace std; .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość sześcianu o boku bok aż do wprowadzenia niedodatniej wartości… Kwiatuszek1814 Kwiatuszek1814 21.02.2021 Informatyka Liceum/Technikum .C++ Zad.5 Napisz program (używając pętlę while) obliczający i wyświetlający na ekranie w pętli objętość sześcianu o boku "bok", aż do wprowadzenia niedodatniej wartości zmiennej "bok".Autor: ola18 Dodano: 29.11.2010 (18:43) Napisz program liczący objętość sześcianu, zabezpiecz się..

Napisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę".

Następnie program ma poprosić o ustawienie wskaźnika dużego (na dowolnym elemencie tablicy, czyli od 0-9).Napisz program obliczania: Objętości prostopadłościanu.. Do spowolnienia operacji wydruku.. i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) 3.. Bardzo potrzebuję na dzisiaj.. Muszę mieć objętość i pole powierzchni ostrosłupa: 1)trójkątnego 2)czworokątnego 3)sześciokątnego Ma to wyglądać tak: Witam w moim programie.1.. Napisz program drukujący na ekranie tablicę wartość funkcji trygonometrycznych dla kątów 0, 30, 60, 90, 120 stopni.Zad 1: Należy napisać program wykorzystujący dwa wskaźniki: mały i duży.. b. Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach n napisów "Lubię informatykę" (wartość zmiennej n wprowadzaj z klawiatury).. Napisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę".. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający.. 1 Podaj bok b. 2 Pole prostokata o boku a = 1.00 i boku b = 2.00 wynosi 2.00.. Napisz program drukujący na ekranie wartości logarytmu dziesiętnego dla liczb 1/10, 2/10,.,9/10.. Napisz program dialogowy wczytujący z .Napisz program obliczający pole powierzchni i objętość stożka.. Napisz program dialogowy wczytujący z .Programik mam napisać w języku C. ja zaczęłam coś tworzyć w DeV ++ ale to nie na moje umiejętności ..

Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający.

Na 10 elementowej tablicy należy ustawić wskaźnik mały w ustalonej pozycji (np. na 5 elemencie).. Efekt dziaania programu Zadanie 1.1 ZADANIE 1.2 Napisz program, który wywietla na ekranie komputera war-to predefiniowanej staej = 3,14… Naley przyj .Cześć.. mam kawalek kodu robionego na lekcji.Klasa 8a.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc ./* Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość kuli oraz stożka.. i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) 3. programik musi mieć menu wyboru.. np. 1 oblicz pole kuli 2 oblicz.. itd .. ma się kończyć np naciśnięciem "q .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. najpierw od 1 do 10, a następnie od 10 do 1.. Bardzo bym prosiła, by ktoś "spojrzał" na to i sam ocenił.. tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp. 2.. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę)Napisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę" tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp..

Zapisz program pod nazwą Sześcian_1.

ZADANIE 7.2.3.. Utwórz zmienną wybór.Rezultat dziaania programu mona zobaczy na rysunku 1.1. Podaj bok a. using namespace std; int main {float r = 2;Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstów//Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury, a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę).Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę) Napisz program klasyfikujący wzrost osób tzn. pytający się o wzrost w cm a następnie wyświetlający jeden z podanych tekstówNapisz program wyświetlający na ekranie swoją "Wizytówkę" tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp.. Zadanie 1.. Jestem kompletnym laikiem, więc proszę o wyrozumiałość.. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. (np. potęgę, pierwiastek, eksponentę)/* Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość kuli oraz stożka..

Otwórz program Sześcian_1 z poprzedniego zadania.

najprościej jak się da, proszę bardzo o pomoc: (!. Utwórz program obliczający objętość i pole powierzchni sześcianu o boku a. Utwórz zmienne a, V i P.. Rysunek 1.1.. Muszę napisać program w Dev-C++ który oblicza objętość i pole powierzchni ostrosłupa.. Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie objętość sześcianu o boku bok aż do wprowadzenia niedodatniej wartości zmiennej bok.. Promień kuli/stożka oraz wysokość stożka należy wczytać z klawiatury.. wykorzystaj dodatkową pętlę od 1 do 10000.. Program wprowadzający k liczb rzeczywistych z klawiatury i .GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.Interfejs DisplayPort oferuje wysoką wydajność i dobre połączenie między monitorem a komputerem, ustanawiając nowy standard w łączności wyświetlacza.Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp.1 1 Ćwiczenie 1.1 Napisz w języku C++ program, ktory wyświetli na ekranie napis "Dzien dobry".. 2 Ćwiczenie 2.1 WE/WY Napisz program, który wczyta całkowity promień koła i wyświetli wartość jego pola.. 3 Ćwiczenie 2.2 WE/WY Napisz program, ktorego dzialanie bedzie polegalo na obliczeniu sumy trzech liczb: a= ; b=37,5 oraz c= Sumę tych liczb należy wyświetlić na ekranie z .Od kilku dni uczę się języka C++ z pewnej strony internetowej.. Utwórz menu w programie.. Napisz program wyświetlający na konsoli liczbę sekund od początku dnia w momencie uruchomienia programu.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Promień kuli/stożka oraz wysokość stożka należy wczytać z klawiatury.. Zadanie 2.. Na zakończenie dodaj jeszcze jedną pętlę, która spowoduje, że cały proces odliczania powtórzy się trzy razy.Korzystając z przykładu 4., napisz cztery programy: a.. Wartość zmiennej a wprowadzaj z klawiatury, a wyniki V i P wyprowadzaj na ekran.. Napisz program drukujący na ekranie komputera kalendarz na dany miesiąc w momencie uruchomienia programu.. tzn. nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, itp. 2. pola całkowitego walca.. Zdefiniuj odpowiednie klasy z odpowiednimi specyfikatorami dostępu do pól..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt