Przeczytaj tekst odpowiedz na pytania 1-3 zgodnie z treścią tekstu

Pobierz

Odpowiedz na pytanie związane z treścią tekstu - gdzie rozgrywa się akcja utworu - kim są bohaterowie - jakie warunki panują w kopalni 2 .. Zadanie 1.. Zadanie 9 (0 -3 pkt.). Nadaj całemu tekstowi tytuł odzwierciedlający jego główną myśl.. Sformułuj główny temat tekstu w jednym zdaniu.. 2011-07-12 16:34:39; Przeczytaj cztery krótkie teksty.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.☻☻☻Ryby : parę pytań odpowiedz: 3 ☻☻☻ 2015-01-10 18:05:29; Odpowiedz na krótkie 3 pytania ,?. Reviews.Czy ktoś może na to odpowiedzieć?. 2010-09-15 15:43:12 Przeczytaj tekst.. Jak można nazwać taki tekst?Strona 6 z 14 Zadanie 7. zgodnie z treścią nagrania.. (SP05) Na podstawie ilustracjiPrzeczytaj poniższy tekst.. Jaką wiedzę przekazuje?. Zadania mogą sprawdzać np. umiejętność znajdowania szczegółowych informacji, określania głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego, intencji autora .Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47; Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki .. 2011-09-18 15:50:51; Przeczytaj uważnie regulamin pracowni chemicznej a następnie uzupełnij tekst..

Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.

Jakie informacje można w nim znaleźć?. Napisz, co jest tematem tekstu Zad2.. 1-3: Znasz już tyle literek.. Przeczytaj tekst.. 1,2,3,4,5 / str. 97-98, Między nami, 2 Gim.. Zadania z polaka.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie - Pytania i odpowiedzi - Język włoski .. (0-4) Przeczytaj teksty.. Powiedz rodzicowi jak je zrozumiałaś/eś i uzupełnij ćwiczenia.. luźno związany z resztą tekstu d) odpowiedzią na pytanie zawarte w akapicie 1.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Przeczytaj tekst z recenzjami restauracji.. Ćwiczenia z matematyki s.86 ćw.. Aby zrozumieć tekst i odpowiedzieć na pytania, nie musisz .Przeczytaj tekst z recenzjami restauracji.. Jedno zdanie/ pytanie często może odnosić się do dwóch tekstów.. Zeszyt ćwiczeń s. 66 - 67 ćw.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Odpowiedzi powinny składać się z pełnych zdań i być sformułowane w języku angielskim.. 1-4 :W zadaniu 1 przeczytaj lub odsłuchaj nagrany tekst (zgodnie z poleceniem), a następnie odpowiedz na przygotowane pytania.. 2011 .Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 2.1-2.3..

Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią tekstu.

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli (L - Liz lub J - Jim).. Od 1 do 1 z 1 .Pomożesz?. Czym różni się od tekstów literackich?. Do każdego z pytań 1-4 dobierz właściwą odpowiedź, zgodną z treścią tekstu.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. z czego wynika że samotność Tomka Clarke'a ?. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Uzupełnij luki w czacie 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstu.. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. 9.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimPrzeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na.. - rozwiązanie zadania .. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Zadaniem zdającego jest wybranie z podanych odpowiedzi jednej właściwej, zgodnej z treścią tekstu.. Zapisz, co jest treścią wyróżnionych całości kompozycyjnych tekstu.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Uzupełnij luki w czacie 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstu.. The text was written by a person whoNa podstawie wiersza oraz tego, jak wyglądały święta w Twoim domu, odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem..

Odpowiedz na pytania 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.. Odpowiedz na pytanie, charakteryzując przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Rzymie w okresie II - I w. p.n.e. około 16 godzin temu.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. .. 3. do czego zostało porównane w tekście ludzkie życie ?Przeczytaj uważnie fragment "Sen" i porównaj swoją notatkę z treścią tekstu.. Przeanalizuj, w jaki sposób są ze sobą powiązane poszczególne .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. podaj dwie przyczyny.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Spróbuj proszę sam/ sama przeczytać każde z poleceń.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Pamiętaj!. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt