Wnioski do dalszej pracy zajęć korekcyjnokompensacyjnych

Pobierz

2.6 Na zajęciach kształcona była umiejętność poprawnego zapisu oraz nawyku kontroli własnego tekstu.. Uczniowie na każdym etapie edukacji osiągają sukcesy, starają się zdobywać coraz lepsze wyniki w nauczaniu i zachowaniu.Dziennik przygotowany jest w formacie A4 ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko objętości 140 stron na których do Państwa wykorzystania są opracowane: tygodniowy rozkład zajęć, informacje o wychowankach, wykaz obecności dzieci na zajęciach, plan pracy, podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny .. Obok ogólnych zasadWnioski do dalszej pracy: należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowyRozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.. Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie.. )indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych-program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.. błędów podczas wykonywania różnych ćwiczeń)1.. Informacje o uczniach 3.. Chłopiec zaczyna nawiązywać przyjazne kontakty i innymi, pracować nad samooceną ucznia, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, radzeniem ze stresem, dalszy rozwój motoryki małej i dużej, Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania zostały zrealizowane?.

Opracowanie wniosków do dalszej pracy korekcyjno - kompensacyjnej.

Ciekawa tematyka zajęć, środki dydaktyczne i formy pracy motywują uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego.- podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.. Wnioski do dalszej pracy:Stanowisko: specjalista do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - 1 stanowisko; Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publicznym Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Korczaka 32 A.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny program terapii, analiza postępów dziecka, wnioski, zalecenia do dalszej pracy 6.. Prawie połowa uczniów wykonuje dodatkowe prace domowe.Wnioski po diagnozie pozwalają konstruować indywidualny program .. Wykaz obecności uczniów na zajęciach 4.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. W pierwszym semestrze odbywały się w czwartki i piątki .. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową..

Tygodniowy rozkład zajęć 2.

SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W GIMNAZJUM I SEMESTR 2013/2014 Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. MATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. 3.Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ Aby zrealizować założone cele, program pracy korekcyjno-kompensacyjnej wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi winien kierować się nauczyciel prowadzący zespół.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.zajęć, obserwowanie jakości wykonywanych ćwiczeń; analiza wytworów pracy uczniów.. Ewaluacja programu: Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów uczniów podczas zajęć ( porównując ilość popełnianych..

W czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obserwujmy dziecko pod .

W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w 2018 r. w przedszkolu Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. ";PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docDziennik zajęć logopedycznych umożliwia zapis następujących danych: Tygodniowy rozkład zajęć; Informacje o uczniach; Wykaz obecności uczniów na zajęciach; Plan pracy; Podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny program terapii, analiza postępów dziecka, wnioski, zalecenia do dalszej pracy; Realizacja programu zajęćWnioski do dalszej pracy winny wskazywać, jakiego wsparcia oczekują uczniowie w dalszym procesie nauczania - uczenia się, jakie należy wobec nich zastosować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np.: udział w zespołach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej .SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:52:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHPlik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011..

Plan pracy 5.

Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.. Przekazanie dziecku i rodzicom informacji do pracy własnej nad problemem Oczekiwane efekty: 1. kątem: postępów w nauce, niwelowania zaburzeń rozwojowych, reakcji emocjonalnych dziecka, motywacji do pracy, Spostrzeżenia odnotowywane są w dzienniku lub na przygotowanym arkuszuSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHWnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?). Usprawnianie zaburzonych funkcji.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.. Czynności związane z zakończenie programu: 1.. Okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.Z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych korzysta 6% uczniów, z zajęć .. tej podstawie formułują wnioski do dalszej pracy.. Realizacja programu zajęć 7.Jedynym kryterium przejścia do następnego stopnia trudności są faktyczne osiągnięcia dzieci.. Celowi temu służy usprawnienie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych wykorzystywanych w czytaniu i pisaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt