Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia zjednoczenie polski

Pobierz

Następnie wykonaj polecenia.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. A koronacja Wacława II na króla Polski - _ _ _ _ _ rokPrzeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. b) Za znacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Zjednoczona Polska Polecenie 1. b) Do pisz daty do podanych wydarzeń.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 maja upadek powstania .2 a) Ustal, jakie zjawisko zostało przedstawione na mapie.. [A] bitwa pod Kircholmem - 1605 rok [B] odsiecz wiedeńska - 1683 rok [C] bitwa pod Chocimiem - 1673 rok [D] obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Na osi czasu kolorem seledynowym zaznaczono okres potopu szwedzkiego (lata: 1655 - 1660).. b) Zaz nacz na osi czasu rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu Następnie wykonaj.. a) Zamaluj zielonym kolorem część osi odpowiadającą czasom przed naszą erą.. Następnie wykonaj polecenia.. 1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. A założenie Akademii Krakowskiej .1 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego.. Przy .Chrzest Polski w 966 roku.. !Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział VI 1 Przeczytaj tekst.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. c) Gwiazdką oznaczono wydarzenie, które podzieliło dzieje na okres przed naszą erą i czasy naszej ery.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. A wybuch I .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zaznacz niebieskim kolorem część osi odpowiadającą czasom naszej ery.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. Karta pracy.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Zapisz na osi czasu datę koronacji Bolesława Chrobrego na króla.Uczeń pozna i zrozumie: informacje na temat powstania, granic Rzeczpospolitej Obojga Narodów; funkcjonowanie ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w szczególności takie jego aspekty, jak: wolna elekcja, monarchia elekcyjna, sejm; fakt zróżnicowania religijnego i narodowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów; pojęcia: unia lubelska, szlachta, wolna elekcja, sejm, senat, izba poselska .3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. 8x=3000g .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Następnie wykonaj polecenia.. "Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć !. 63. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Rozdział 33.. To jest nasza Ojczyzna !. W okresie rozbicia dzielnicowego Kościół opowiadał się przeciw zjednoczeniu Polski.. b) Zaznacz niebieskim kolorem część osi odpowiadającą czasom naszej ery.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego.. To jest nasze być i nasze mieć !. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok 4 Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania .Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom..

2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Zjazd gnieźnieński odbył się w _ _ _ połowie _ _ _ wieku.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.B.. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Tekst źródłowy .. F. Przyjrzyj się zamieszczonej w podręczniku mapie: Polska i Litwa w latach (s. 210) i odpowiedz w zeszycie na znajdujące się obok niej trzy pytania.. Starożytna Grecja 3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. G. Dla chętnychC 3.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoli1.. Następnie wykonaj polecenia.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. a) Zamaluj zielonym kolorem część osi odpowiadającą czasom przed naszą erą.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Przyporządkuj podanym wydarzeniom właściwy rok spośród zaznaczonych na osi czasu.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. Następnie wykonaj polecenia.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. Następnie wykonaj polecenia.4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. b) Uzupełnij zdanie.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.. Posłuchaj ulubionej pieśni Jana Pawła II.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. 1 Na dobry początek Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod .1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznejB) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lata5.. a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. Następnie wykonaj polecenia.. W ćwiczeniu zaznacz ten okres pionowymi liniami !. Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Na dobry początek Czasy stanisławowskie Praca z osią czasu a) Za maluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Stanisława Augusta Poniatow-skiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt