Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2020 wychowanie fizyczne

Pobierz

Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. § 8 ust.2.. 01.03.2013‧Stosowanie TIK na lekcjachPosiadane kwalifikacje: studia magisterskie, kierunek wychowanie fizyczne 5.. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień awansu nauczycielaSprawozdnaie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. NawojowaTekst Nr 44334‧Sprawozdanie Z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego Ubiegającego Się O Stopień Zawodowy Nauczyciela Dyplomowanego‧Sprawozdanie Nauczyciela Kontraktowego Ubiegającego Się O Stopień Nauczyciela Mianowanego‧Dyplomowanie‧Rozp.. Pobierz (doc, 125,5 KB)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki i wychowawca świetlicy.. Sprawozdanie zatwierdzone, ocena pozytywna.. SPRAWOZDANIE.. Staż został odbyty w Zespole Szkół.. III Zgrupowania AK "Pocisk".. do 31 maja 2010r.We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Roczne sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego..

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego-wychowanie fizyczne.

Dz. U. z 2020 poz. 2200) Warto poznać co się zmieniło w ostatnim czasie w zakresie obowiązkowych formalności oraz egzaminu.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 01.09.2016 r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy, na stanowisku nauczyciela Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im.. M. Montessori w Sochaczewie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zespół nauczycieli wychowania fizycznego pracował w składzie: mgr Małgorzata Wójcikiewicz- przewodnicząca zespołu mgr Jan Pamuła mgr Michał Bieniek mgr Miłosz BanduraSprawozdanie nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Opiekun stażu: mgr Robert Ogrodniczek 6.

1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach Poznawanie procedury awansu zawodowego .Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i .sprawozdanie mianowanie.. Małgorzata Spruś; Samoocena okresu stażu Dorota Boduch; Sprawozdania nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie to jest podsumowaniem i udokumentowaniem mojej dotychczasowej działalności zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego.. w Dobrkowie w okresie od 03 września 2007r.. Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe.. Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (2021-05-26)Aktualne wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j..

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. 7.

Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.. Magdalena Stasiak; sprawozdanie Małgorzata KlimekSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołySprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego - wfCZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Nauczyciel: Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Posiadane kwalifikacje:Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. 2 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt