Ch piszemy gdy wymienia się na sz przykłady

Pobierz

Wałbrzych - Wałbrzyski Wałbrzy .. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, w których zachodzi wymiana " ch " na " sz ".. W wyrazach rodzimych, np.: Schyłek Schlebiać Schylać się Schamieć Schronisko Schorzenie Schować Schadzka Wschód Schludny Oschły Schłodzić 2. w wyrazach pokrewnych wymienia siĘ na "sz".. W wyrazach zapożyczonych z języków obcych, np.: Schizofrenia Scholastyka Schizma Ajschylos Pascha Eschatologia Schińszczyć Scharakteryzować Schemat UWAGA!Ch piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz np.: mucha - muszka, wydmuchać - wydmuszka, trochę - troszkę, Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.zasady pisowni wyrazÓw z "ch" "ch" piszemy, gdy w innych formach danego wyrazu lub.. Na końcu wyrazu: dach, strych, schodach.. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, np. wataha - watasze.. Wymienia się na sz np.: kruchy - kruszyć, ucho - uszko mucha - muszka, ruch - ruszać 2.Ch piszemy, gdy w wyrazach z tej samej rodziny ch wymienia się na sz. cicho (cisza), groch (groszek), mucha (muszka), poducha (poduszka), trochę (troszkę), dachówka (daszek) Ch piszemy po spółgłosce s.Ch piszemy: gdy wymienia się na sz: Przykłady: ucho - uszy, duch- dusza itp. po literze s oraz na końcu wyrazów.. Warto więc poznać zasady, które rozjaśnią, kiedy należy napisać CH, a kiedy H. CH piszemy, gdy: — w wyrazie i jego formie pokrewnej zachodzi wymiana CH na SZ: Przykłady: duch - dusza, mech - meszek, machina - maszyna..

"ch" piszemy w wykrzyknieniach.

uwaga!- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna - Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.. 3.Ch piszemy:-gdy w innych formach tego samego wyrazu lub w innych słowach wymienia się na s. Przykłady: mu ch a - mu sz ka su ch a - su sz a -kiedy wystepuje na końcu wyrazu wyjątkiem jest dru h. Przykłady: da ch,na ulica ch -jeśli wystepuje po literze s. Przykłady: s ch ładzać,s ch odki H piszemy:PISOWNIA WYRAZÓW z "CH" • "CH" piszemy gdy wymienia się na SZ: o mucha - muszka, piechota - pieszo, ruchomy - ruszać, blacha - blaszka • "CH" piszemy w wyrazach: o chory, chlustać, chwalićCH piszemy po spółgłosce S 1..

"ch" piszemy na koŃcu wyrazÓw.

Pewnie część z Was skończyła szkołę wiele lat temu, więc prezentujemy zbiór zasad, kiedy należy pisać ch: 1.. Wołoch - Wołoski Woło .. gdy wymienia się na "sz", "s", "ś (si)"cicho - cisza, głuchy - głusi.. — występuje na końcu wyrazu: Przykłady .Pisownia ch Ch piszemy kiedy wymienia się na sz.. Przykłady: puch, pech, mech, słuch, grzech, dobrych, złych, wyjątek: druh Ch piszemy po s.Ch piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na sz ch piszemy zawsze na końcu wyrazów.Wyjątek:druh ch piszemy po s ch może też wystąpić na początku i w środku wyrazu i pisownię tych wyrazów trzeba zapamiętaćWyrazy, w których CH wymienia się na SZ mucha - muszka ucho - uszko puch - puszek dach - daszek blacha - blaszka trochę - troszkę piechota - pieszo słuchać - słyszeć cicho - ciszej mech - meszek sucho - susza strach - straszyć groch - groszek duch- duszek Wyray z z CH na końcu grzech pech strach śmiech pośpiech węch zapach słuch .Ch piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz. np.: mucha - muszka, wydmuchać - wydmuszka, trochę - troszkę, Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód..

"ch" piszemy po spÓŁgŁosce "s".

2.Zasady pisowni z ch.. Ch piszemy kiedy wymienia się na sz. Wypisz z pamięci poznane zasady i wyjątki dotyczące pisowni " ch ".. Przykłady: mucha-muszka, sucha-susza.. wyjĄtki: druh, boh (rzeka w niemczech), poroh (próg skalny w korycie rzeki).. Jana Pawła II w Wadowicach.. Gdy wymienia się na "sz" w innej formie danego wyrazu albo w wyrazie pokrewnym: mucha - muszka, musze, blacha - blasze, duch - duszek.. Zobacz, ile zdołasz rozstrzygnąć, zanim skończy się czas.. Reguła ortograficzna mówi, że "ch" piszemy, gdy wymienia się na "sz".. Przykłady: schłodzić, pech itp. w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia.. kiedy występuje na końcu wyrazu.. "Ch" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz - Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.Przykłady: mucha - muszka sucho - susza zamach - zamaszysty blacha - blaszany mech - meszek puch - .. Ch piszemy.. Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).. H piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych .Kiedy CH wymienia się na S lub Ś?. Czechy - Czeski Cze .. po spółgłosce "s"schronisko, schudnąć, schodyCh piszemy: gdy w innej formie danego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na "sz", np. ucho - uszko, kruchy-skruszyć, na końcu wyrazów, np. domach, duch, wyjątek to wyraz druh,Reguły ujmujące pisownię CH i H dopuszczają wiele wyjątków..

Ch piszemy.

[31] Dwuznak ch piszemy, gdy: a) w wyrazach i formach pokrewnych wymienia się na sz, np. duch - dusza, głuchy - głuszy ć, mucha .Prawda czy fałsz - Elementy szybko się przesuwają.. Włochy - Włoski Wło .. Przykłady: dach, na ulicach.. gdy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na sz.. Przykłady: chytry, dotychczas, suchar, płachta itp. H piszemy: gdy wymienia się na g, ż:Poprawna forma to "foch".. jeśli występuje po literze s.Dwuznak ch piszemy, gdy: 11.1.. Możemy zaobserwować to w parze wyrazów: "foch" - "foszek".Napisz swoje przykłady do każdej reguły.. Question from @DjMartyna - Szkoła podstawowa - Polski Ch piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na sz ch piszemy zawsze na końcu wyrazów.Wyjątek:druh ch piszemy po s ch może też wystąpić na początku i w środku wyrazu i pisownię tych wyrazów trzeba zapamiętać .Zasady pisowni ch i h. PISOWNIA WYRAZÓW z "CH" • "CH" piszemy gdy wymienia się na SZ: o mucha - muszka, piechota - pieszo, ruchomy - ruszać, blacha - blaszka • "CH" piszemy w wyrazach: o chory, chlustać, chwalić.Zasady pisowni wyrazów z ch.. Wymiana CH na S w przymiotnikach utworzonych od nazw własnych, np.: Tychy - Tyski Ty ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt