Napisz program obliczający pole trapezu

Pobierz

oblicza obwód kwadratu, trójkąta i trapezu.. Otóż mam napisać program, w którym jednocześnie będzie obliczane pole trapezu oraz objętość kuli.. Specyfikacja Dane: a,b -długości boków Wynik: p=a*b Algorytm 1) Podaj wartości (a,b) 2) p:=a*b 3) pisz (p) 2) Algorytm obliczania pola koła.. Aby to zrobić, trzeba obliczyć jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego,wyniku narysowania wysokości.. Dane należą do typu rzeczywistego (float)i są czytane ze standardowego wejścia.. Używasz samych liczb całkowitych, co może Ci wyrzucić bzdurę.. Napisz program, który obliczy średnią z 4 wprowadzonych przez użytkownika liczb 6.. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczania pola prostokąta.. Problem: Obliczanie pola trójkąta.. Praktycznie dopiero dzisiaj zrozumiałem te najbardziej podstawowe podstawy C++.. Napisz program, który na podstawie ceny netto i stawki VAT obliczy cenę brutto.. Dla h różnego od zera należy wykonać obliczenia .Stworzymy teraz algorytm obliczający pole trójkąta.. Napisz program obliczający pierwiastki (rozwiązania) równania kwadratowego.. Nawet jeśli a, b oraz c są całkowite, to p = 1/2 * (a+b+c) nie musi, a Ty zdefiniowałeś ją jako int.. Napisz program w języku C++ obliczający pole trapezu o bokach a i b oraz wysokości h będących liczbami całkowitymi.Wartość zmiennych wprowadzaj z klawiatury.Potem do tego programu dodaj sprawdzenie czy wysokość h jest różna od zera.DAJE NAJ dla pierwszej osoby która rozwiąże zadanie poprawnieWitam Mam następujący problem..

Napisz program obliczający pole trapezu.

Wyniki obliczeń i odpowiednie komunikaty wyświetl na ekranie.. Napisz(w języku C++)program obliczający pole trapezu o bokach a i b oraz wysokości h będącej liczbami całkowitymi.. Problemy zaczeły sie przy trapezie gdy podaje bok A: 10cm bok B: 5cm i wysokosc 3cm wynik wychodzi 22 a powinien być 22.5 przy liczeniu pola koła nie było takich problemów.Witam!. ZADANIE 5.3.. (Python) Napisz program obliczający pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h będących liczbami naturalnymi.. W pierwszym programie wykonaj pętlę for, a w drugim while.. Napisz program obliczający pole trapezu o bokach a i b oraz wysokości h będącej liczbami całkowitymi.Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego pole prostokąta o długościach boków podanych przez użytkownika i napisz program realizujący to zadanie (program ma zadbać, aby były to poprawne wartości).Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: 1.. Napisz w postaci listy kroków algorytm wysyłania wiadomości e-mail.Napisz dwa programy, które wypisują liczby naturalne od 1 do 15.. Nie wiem, czy zrobiłam to poprawnie, czy można było zrobić to jakoś lepiej i krócej, np tylko jednym "if".1.. Wynik: S - pole trójkąta o bokach o długości a, b,c.. Kod: Zaznacz cały.. Obowiązkowo wykorzystaj pętle.. Wartości zmiennych a, b i h wprowadzaj z klawiatury..

Zrobiłem program obliczajacy pole trapezu.

Program powinien sprawdzić, czy pierwiastkowana liczba jest dodatnia.Programik mam napisać w języku C. ja zaczęłam coś tworzyć w DeV ++ ale to nie na moje umiejętności .. Ten program działa i liczy poprawnie ale np przy liczbach 10 5 3 wychodzi mi pole 22.00 a powinno być 22,50.Napisz program obliczający wartość pola trapezu .. Otwórz program trapez zapisany w zadaniu 1 i dodaj sprawdzanie, czy wysokość h jest różna od zera.. programik musi mieć menu wyboru.. np. 1 oblicz pole kuli 2 oblicz.. itd .. Za pomocą pętli for, napisz program, który oblicza silnię liczby podanej przez użytkownika.Film pokazujący jak stworzyć w scratch (i C++) program obliczający pole prostokąta, objaśnienie co to są zmienne w Scratch i C++, porównanie tego programu w .Oblicz pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h jeśli plis to na jutro 2012-04-26 20:28:11; oblicz pole trapezu równoramienego o podstawach 28 i 24 i wysokości 18 2011-01-16 14:48:50; oblicz pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokosc h jesli a=2,2dm,b=14cm,h-12cm 2010-10-12 19:46:361) Algorytm obliczenia pola prostokąta.. 2018-08-13 14:29 Klasy, obliczanie pola i obwodu trójkąta 2012-09-12 00:00 Program klasy (obliczanie pola, obwodu i przekątnej) 2013-06-06 12:41Obliczenie pola trapezu (1/1) MSPM5: Witam, pisze program który liczy pola rożnych figur..

Napisz program obliczający objętość walca.

Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta.. { float a,b,h; cout<<"Podaj dlugosc gornej podstawy:"<>a; cout<<"Podaj dlugosc dolnej podstawy :"<>b; cout<<"Podaj wysokosc:"<>h; cout<<"pole trapezu o .Obliczanie trapezu równobocznego znając boki a, b i c może i nie jest trudne, ale jeżeli mamy obliczyć kilka takich pól, może się to okazać bardzo pracochłonne.. Dane: a, b, c - trzy dowolne liczby Wynik: Jeśli liczby a, b, c są długościami boków trójkąta to wyznaczamy S - pole tegoPrzede wszystkim zweryfikuj typ danych.. Oczywiście z drobną pomocą internetu napisałem taki oto program: // OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI …16.04.2012, 12:36 RE: Błąd w programie do liczenia pola trapezu c++ Jeszcze jedna uwaga - wynik działania jest liczbą zmiennoprzecinkową, więc powinien zostać przypisany również do zmiennej typu zmiennoprzecinkowego, czyli:Napisz programy wyznaczanie ilorazu dwóch liczb, wartość funkcji wymiernej w punkcie (zadania z zestawu 4), które nie przyjmują od użytkownika niepoprawnych liczb.. liczy największy wspólny dzielnik; Zapisany plik wstaw do chmury i udostępnij nauczycielowi Zadanie dodatkowe — dla chętnych Napisz program rysujący figurę pokazaną na rysunku poniżej.. Proponuję wpisać dla wszystkich typ float albo double Dostałem zadanie z informatyki a konkretnie z programowania..

Zapisz program pod nazwą srednia (str.51).

Więc na zaliczenie potrzebuję programu obliczającego objętości kilku figur.. kuli, stożka,sześcianu,walca,rąbu .. Specyfikacja algorytmu obliczającego pole trójkąta.. Utwórz menu w programie.. Napisz program obliczający pole trapezu.. Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków .. Tutaj Specyfikacja wraz z algorytmem w postaci schematu blokowego Problem: Obliczanie potęgi liczby naturalnej o wykładniku naturalnym.. Wyniki obliczeń i odpowiednie komunikaty wyświetl na ekranie.Obliczanie obwodu i pola trojkąta.. Wartości zmiennych a, b, h wprowadzaj z klawiatury.. mam kawalek kodu robionego na lekcji.Algortym na obliczanie pola kwadratu Algortym sprawdzający czy liczba jest parzysta Zadanie.. Proszę o wyrozumiałość.. Wyniki obliczeń i odpowiednie komunikaty wyświetl na ekranie.. Obliczenie drugiej przyprostokątnej nie robi żadnego problemu .50 PKT!. Ma to polegać na tym, że na samym początku są 2 opcje do wyb.. [C++] Bład w programie obliczajacym pole trapezu.. Napisz program obliczający sumę i średnią arytmetyczną trzech liczb rzeczywistych wprowadzanych z klawiatury.. Cenę netto i stawkę VAT podaje użytkownik.. Napisz program obliczający objętość walca.. Program musi obliczyć najpierw wysokość..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt