Przyjrzyj się ilustracji a następnie zaznacz prawidłowe dokończenia zdań

Pobierz

Wybierz odpowiedzi A albo B oraz C albo D. D.Pawła III w 1549 roku pracami soboru kierował Juliusz III, a następnie Pius IV.. answer choices Do bitwy ukazanej na ilustracji doszło pod Kircholmem.c) Podaj, jakim wynikiem zakończyła się dla Rzeczpospolitej bitwa zaznaczona na mapie.. Obrona Jasnej …Przeczytaj informacje w ramce, przyjrzyj się osi czasu i wykonaj zadania .. Biblijna postać ukazana na obrazie to [B] Mojżesz.. Pierwszą koleją na ziemiach …Sprawdź się.. Zdjęcie przedstawia a. podpisanie Karty Atlantyckiej.. a) Do bitwy ukazanej na …Przyjrzyj się ilustracjom i zaznacz poprawne uzupełnienia zdania.. Domena publiczna Domena publiczna Domena publiczna Domena publiczna 1.. 2017-11-18 12:14:39; Przyjrzyj się uważnie …Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz równanie procesu fotosyntezy.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenia zdań.. Źródło: Sejm polski.. Na schematycznym rysunku przedstawiającym …Autor ilustracji odniósł się do sytuacji na Bałkanach A. przed I wojną bałkańską, ponieważ przedstawił 1. nabytki terytorialne Turcji uzyskane w wyniku konfliktów …Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.. - Mojżesz wznosi …Przyjrzyj się ilustracji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …10.. Przedstawiony na ilustracji trylobit to A. świadectwo ewolucji..

Osoba …Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz właściwe dokończenia zdań.

(0-1) Ilustracja przedstawia proces A. replikacji DNA.a) Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Przyjrzyj się uważnie ilustracji, a następnie dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.. W tym celu dopasuj …Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. Polecenie 3.. Dzień jest dłuższy w sytuacji …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie wyjaśnij w jakich okolicznościach doszło do rozmowy między tymi osobami.. Zadanie 1.. Do każdego z wymienionych gatunków zwierząt przyporządkuj właściwy mu typ komórki jajowej.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wydarzenie oznaczone na … (0-4) Przyjrzyj się …Jan Matejko, Jan Sobieski pod Wiedniem, obraz z XIX w.Image 3.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. lata.. W Polsce najkrótszy cień rzucają przedmioty w południe słoneczne w pierwszym dniu A. wiosny.. Ceremonia przedstawiona na ilustracji to A. pasowanie na rycerza.. Zadanie 3.. ………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 3.. (0-1) Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracji, a następnie …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

D. zimy.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

Dokonaj klasyfikacji typów komórek jajowych.. Cytat: Przyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne uzupełnienia zdań.. Zakreśl …Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. B. I połowie XVI …Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Uzasadnij.. 8 pkt 1.. C. jesieni.. Oceń, która informacja wynika z treści zaprezentowanej na ilustracji.. 1.Po zdobyciu pełni włądzy w Niemczech Adolf Hitler nadałsobie tytuł: a) cara b) konsula c) pierwszego sekretarza d) …CD Rozumienie ze słuchu 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Zaznacz właściwe dokończenie każdego zdania.. B. odcisk.. Mieszanina powstaje z dwóch lub większej ilości składników …Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenie.. Klasa 7 Nowa Era Wczoraj i dziś zeszyt …Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej formy rzeźby polodowcowej, a następnie zaznacz poprawne dokończenia zdania.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. Prace soboru trydenckiego rozpoczęły się w A. II połowie XV wieku.. Przedstawiona szczęka (macie na fotografii) należy do.. A.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie dokończ zdania.. C. organizm zatopiony w bursztynie.. (2 punkty) Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz prawidłowe dokończenia zdań Domena publiczna Jan Matejko, Jan Sobieski pod Wiedniem, obraz z XIX …Klasa V Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz poprawne zakończenie zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt