Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2020 świetlica

Pobierz

niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. serwisu do .Sprawozdanie z realizacji planu .Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r. Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty § 8 ust.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01..

Karta nauczyciela (Dz. U.

Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Magacz.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .Sprawozdanie nauczyciela Po .. Współpraca z opiekunem stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Standard: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Przygotowanie projektu sprawozdania : Po zakończeniu stażu : Sprawozdanie : Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych : Uczestnictwo w warsztatach, konferencjach szkoleniowych nt. agresji w szkole, ADHD, asertywności : Okres stażu : Zaświadczenia : Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki w zakresie logopedii i zajęć wyrównawczych : Okres stażu : BibliografiaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Świetlica szkolna.

Imię i nazwisko: mgr Beata Kwapisz 2.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób: • Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe); • Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację; • Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali; • Publikowałam na stornie internetowej .. 2019r., poz. 2215) wnioskuję o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie 3.. § 7 ust.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie na mianowanego 2021 świetlica..

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 4.Barbara Al-Askari-Czyżewska.

Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie .Awans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku".. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.. 2020 poz.2200) .Na podstawie art.9c ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu Adres: ul.Świerczewskiego 77, 22-670 BełżecPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (2021-05-26)2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki i wychowawca świetlicy..

IM.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.

SPRAWOZDANIE.. Nawojowasprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.. Ta reorganizacja spowodowałaNauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".. 2 pkt.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im.. ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017 ROKU.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z awansu na nauczyciela kontraktowego - świetlica.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .SPRAWOZDANIE.. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I. za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia .Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. 2 pkt.. oraz www .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. 1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Inne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt