Opisz ukształtowanie powierzchni afryki

Pobierz

Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety.3.. Najwyższym, szczytem Afryki, a zarazem świata jest Kilimandzaro (2895 m n.p.m.), jest on też przykładem góry wulkanicznej.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe powierzchnie .. otaczające .. obniżenia.. umie wymienić największe depresje, niziny, wyżyny, góry Europy.. Najwyższe szczyty znajdują się w odosobnionych masywach .. Typy wybrzeży są mało .UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI - EUROPA Przeważającą część Europy stanowią niziny; Zajmują prawie ¾ jej powierzchni; Niziny znajdują się przede wszystkim we wschodniej części kontynentu; Nizina Wschodnioeuropejska, Nizina Nadkaspijska, na której leży najniższy punkt Europy -depresja położona 28 m p.p.m.. Afrykę przecina także południk zerowy, a zatem każdy skrajny punkt .1.. Mapy hipsometryczne przedstawiają ukształtowanie terenu; wysokości bezwzględne ukazano na nich za pomocą skali barw.. Kontynent tworzy zwartą bryłę.. Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa.. pokaż więcej.. Przeczytaj instrukcję, która pomoże ci odczytać treść mapy hipsometrycznej Europy.. W jego obrębie znajduje się zaledwie jeden duży półwysep - Somalijski - oraz30..

zna różne formy ukształtowania powierzchni w Europie.

Wskaż na mapie Afryki i Ameryki Południowej obszary o takich warunkach atmosferycznych, a następnie sprawdź na mapie przedstawiającej .. Na mapie numerami od 1 do 6 oznaczono główne pasy ukształtowania powierzchni Polski.CELE.. Niewiele jest tam wysp, półwyspów i zatok.. potrafi wskazać na mapie i opisać położenie największych depresji, nizin, wyżyn, gór EuropyPoziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie..

Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.

Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.. Wschodnie wybrzeże zajmują góry Kordyliery.. Powoduje to, że w Ameryce Północnej w zimie mroźne powietrze dociera z Kanady, przez Równiny Centralne na obszary Zatoki Meksykańskiej.. Zwróć uwagę:Ukształtowanie powierzchni, cechujące się południkowym układem, sprawia, że masy powietrza bez ograniczeń wędrują między północą a południem.. Z kolei w lecie gorące powietrze zwrotnikowe .Najnowsza fizyczna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Afryki odpowie na te wszystkie pytania.Na tle plastycznego reliefu powierzchni ziemi zobaczycie rozmieszczenie krain geograficznych, sieć hydrograficzną, punkty wysokościowe (góry, wulkany), depresje, głębokości mórz, formy dna oceanicznego, prądy morskie z podziałem na ciepłe oraz zimne, granice .Ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej cechuje południkowy rozkład.. Można więc powiedzieć, że Afryka jest kontynentem zwartym.Większość powierzchni Kenii obejmuje północno-wschodnia część krystalicznej Wyżyny Wschodnioafrykańskiej.Na południowym zachodzie kraju wznosi się ona na wysokość 2500 m n.p.m. Są to Mau Hills.Wyżyna ta opada ku północnemu wschodowi do wysokości około 600 m n.p.m. Wyżyna ta rozcięta jest południkowo przez Wielki Rów Wschodni pochodzenia tektonicznego.1..

Wymień charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.

30 - AFRYKA - RZEŹBA TERENU.. 14 kwietnia 2018 1 Likes.. W Afryce Wschodniej biegnie ciąg rowów .. .Poziome ukształtowanie powierzchni Afryki jest słabo urozmaicone.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Afryka.. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Niewiele jest tam wysp,.opisz ukształtowanie powierzchni holandii .. plizz 2010-01-27 20:11:59 Opisz krótko sytuacje polityczna Afryki opisywaną w lekturze "W Pustyni i w Puszczy" 2012-10-17 18:49:03 Załóż nowy klub2 cechy ukształtowania pionowego Azji.. Linia brzegowa ma raczej prosty, wygładzony przebieg, w związku z czym mało jest półwyspów, wysp i zatok.. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. - rozwiązanie zadania.. Przecinają ją również liczne rowy tektoniczne i uskoki, w pobliżu których piętrzą się góry wulkaniczne.. W razie problemów proszę pisać do mnie na wyżej podanego e-maila.Dla ukształtowania powierzchni Afryki charakterystyczne są też rozległe kotliny.. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest "najmłodszym .Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość 658 m (bez wysp), najwyższy punkt stanowi wulkan Kibo (5895 m w masywie Kilimandżaro, najniższy — w depresji jeziora Asal (150 m p.p.m..

Ukształtowanie powierzchni Afryki - cechy charakterystyczne .

Afryka jest drugim po Azji największym kontynentem na świecie.. Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. ); ponad 70% powierzchni leży na wysokości m; wyżynny blok kontynentu (platforma prekambryjska .Opisz ukształtowanie powierzchni Afryki.. Afryka - symetryczne położenie względem równika, ukształtowanie powierzchni .. Jako pierwsza pojawi się mapa hipsometryczna Europy bez nazw.. Wśród nich wyróżnić można mniejsze łańcuchy górskie takie jak góry Alaski, Góry Wrangla, Góry Świętego Eliasza, Góry Nadbrzeżne, Góry Kaskadowe, Sierra Nevada, Sierra Madre Zachodnia, Góry Skaliste i Sierra Madre Wschodnia są wysunięte bardziej na .. Mapa "Afryka - rzeźba terenu" pomoże Ci prześledzić ukształtowanie powierzchni, kształt linii brzegowej oraz sieć wodną tego kontynentu.. Europa - charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni .. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Kontynenty i wybrane państwa.. 2. Podaj i scharakteryzuj strefy roślinne i glebowe w Afryce.. 2013-01-17 21:18:51; Geografia-cechy ukształtowania terenu Afryki?. Pasma górskie występują jedynie na północnych i .. wybrzeżach kontynentu.. Zadanie premium.. Omawiana mapa ma format dwa razy większy niż mapy świata, znajdujące się w pierwszym tomie atlasu.Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Tylko 2% powierzchni Afryki stanowią Wyspy, z których największą jest Madagaskar.. Ponad .. 2009-09-29 17:03:55; Oceń wpływ ukształtowania powierzchni na rozwój rolnictwa Europy:) 2010-02-18 16:44:01; Gdzie w internecie moge znaleźć mape ukształtowania powierzchni afryki?. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt