Wskaż zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla

Pobierz

Uważa się, że diament: a) dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło b) słabo przewodzi prąd elektryczny i ciepło a) C2H2, C2H4, C2H6 b) C2H4, C2H8, C2H14Znamy odmiany alotropowe węgla, arsenu, cyny, fosforu, antymonu, selenu, siarki.. Tlenki to związki chemiczne tlenu z metalami i niemetalami.. Get unlimited access to this and over 100,000 Super resourcesZapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu każdej z nich.. Innymi odmianami alotropowymi węgla są: fuleren oraz formy poliynowe.. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian.. Wpisz literę w odpowiednią…SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH ROZSZ.. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian.. _____Wymień tekst J. Kochanowskiego i jednocześnie wskaż ,że jest to utwór klasyczny.. antracyt, grafit, sadza C. grafit, węgiel kamienny, węgiel brunatny torf, diament, grafit D. grafit, diament, fulereny 22 Wskaż nazwę alkinu o 8 atomach węgla w cząsteczce.. Zakres rozszerzony.a) nazwy pierwiastków chemicznych należących do węglowców b) konfigurację elektronową powłoki walencyjnej węglowców c) właściwości fizyczne, chemiczne, występowanie i zastosowania węglowców d) nazwy odmian alotropowych węgla e) zmienność charakteru chemicznego tlenków węglowców wraz ze zwiększaniem sięKomentarze .. Wskaż grupę wzorów sumarycznych związków chemicznych, które zaliczamy do szeregu homologicznego alkanów.1..

Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.

Każda z tych odmian jest trwała w pewnym zakresie temperatury i ciśnienia.. Wskaż szereg węglowodorów uporządkowanych według wzrastającej liczby atomów węgla w cząsteczce.Wskaż zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać1.. Chemia organiczna.. Wpisz literę w odpowiednią kratkę.. 1023 Istnieją trzy odmiany alotropowe węgla: grafit, diament i fullereny.. Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.. Miękki, dobrze przewodzi prąd, jego atomy tworzą sześciokątne pierścienie.. Tlenki mogą mieć charakter kwasowy, zasadowy .Zaznacz zestaw zawierający nazwy słodzików wykorzystywanych w przemyśle spożywczym: A. Fruktoza, glukoza, octan ołowiu B. Glikol etylenowy, sacharoza, aspartam .Zapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu każdej z nich.. W brakujące miejsca (oznaczone kolejnymi liczbami) wpisz brakujące wartości .ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII - ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Podręcznik: To jest chemia 2..

Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla .

Wskaż grupę wzorów sumarycznych związków chemicznych, które zaliczamy do szeregu homologicznego alkanów.. Miękki, dobrze przewodzi prąd , jego atomy tworzą sześciokątne pierścienie.Wszystkie odmiany alotropowe węgla są w warunkach normalnych ciałami stałymi.. Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.. Zmiana tych warunków może spowodować przemiany alotropowe.. Niektórzy uważają też, że jego odmianami alotropowymi są: nanocebulka , nanorurka , nanopianka , karbin , choć są to raczej nazwy struktur supramolekularnych , a nie odmiany alotropowe.6Wskaż zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.. Wskaż prawidłowy wzór tlenku siarki (VI).. Fosfor tworzy różne odmiany alotropowe.. Jedna z nich ma czerwoną barwę i spala się w powietrzu żółtym płomieniem.. Znanym nawozem sztucznym jest także precipitat o wzorze CaHPO4 · 2H2O.. Wskaz grupe wzorów sumarycznych zwiazków chemicznych, które zaliczamy do szeregu homologicznego alkenów.. Wymień tekst J. Kochanowskiego i jednocześnie wskaż ,że jest to utwór klasyczny.. Węglem kopalnym zawierającym najwięcej procent pierwiastka węgla jest: a) torf b) antracyt c) węgiel kamienny d) węgiel brunatny 2.. A. oktan B. penten C. pentan D. oktyn 23 Napisz wzór ogólny alkinów i wzór sumaryczny etynu.Pierwiastek chemiczny X występuje w postaci kilku odmian alotropowych..

Zaznacz zestaw zawlerajacy nazwy odmian alotropowych wegla.

Oblicz, ileRozdział: Węgiel i jego związki.. Produktem jej spalania jest biały proszek, który w reakcji z wodą tworzy kwas.ZWIĄZKI WĘGLA Z WODOREM.. Zaznacz zestaw zawierający nazwy odmian alotropowych węgla.. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian.. Są to diament, grafit i fullereny.Zad 1) zapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu kazdej z nich.. Zdefiniuj na czym polega zjawisko alotropii i wymień dwa inne pierwiastki tworzące takie odmiany - podaj nazwy tych pierwiastków i ich odmian alotropowych.. Wymień tekst J. Kochanowskiego i jednocześnie wskaż ,że jest to utwór klasyczny.. Arkusz powtórzeniowy8.. Wpisz literę w odpowiednią kratkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt