Charakterystyka zwrotna tranzystora bipolarnego

Pobierz

Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą .Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE.. Witam.. Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku Zespół Szkół Łączności w Krakowie 3M Łukasz Zemła 33 Pracownia elektroniczna Nr ćw.. Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc napięcie złącza EB ono .Ćwiczenie E03IS - Charakterystyki tranzystorów: bipolarnego (npn) w układzie WE i unipolarnego (z kanałem typu n) - 6 - 5.. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. 1.3 Przygotowanie tabel pomiarowych.Lab.. (2)Przykładowo, dla tranzystora bipolarnego npn w układzie wspólnego emitera, przytoczone wyżej zależności (1) przyjmują postać: charakterystyki wejściowe: charakterystyki wyjściowe: charakterystyki przejściowe: charakterystyki zwrotne: Na rys. 2 przedstawiono przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora npn w układzie OE.Rys.. Jak pokazano na rys.2.1, może to być struktura typu p-n-p lub n-p-n, przy czym zawsze obszar emitera jest w niej domieszkowany silniej niż baza, a obszar kolektora słabiej.1 LAORATORIUM LKTRONIKI ĆWIZNI 4 HARAKTRYSTYKI STATYZN TRANZYSTORA IPOLARNGO K A T D R A S Y S T M Ó W M I K R O L K T R O N I Z N Y H. 2 1..

Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.

, 4.4.Wyznaczyć charakterystykę sprzężenia zwrotnego Wyznaczyć charakterystykę sprzężenia zwrotnego tranzystora, czyli zależność napięcia kolektor-emiter od napięcia baza-emiter przy ustalonym stałym prądzie bazy I B = const = 50[μA] a następnie I B = const = 100 [μA ].. (transfer sygnału elektrycznego przez rezystancję).Wojciech Wawrzyński - Podstawy Elektroniki - Tranzystory unipolarne 1 Politechnika Warszawska, Zakład Telekomunikacji w Transporcie 6.. Ogólny wykaz działań związanych uruchomieniem odpowiednich układów pomiarowych do wyznaczania danego parametru tranzystora bipolarnego.. Tranzystor bipolarny - parametry graniczne .. Polaryzacja tranzystora bipolarnego - układ ze sprzężniem kolektorowym Zakładając I C = I E .. Charakterystyka wyjściowa i zwrotna tranzystora bipolarnego bezUzyskane wartości amplitudy U ce dla różnych częstotliwości zostały zestawione w tabeli obok..

Elektroniki - charakterystyka tranzystora.

Otóż na laboratorium należało wykonać pomiary dla tranzystora w układzie wspólnego emitera.. Przy ustalonym prądzie bazy zmieniać napięcie U BEKonstrukcja tranzystora bipolarnego, a głównie małe rozmiary bazy sprawiają, że stosunek między prądem kolektora, a prądem bazy jest stały.. L ĆWIZNIA elem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami statycznymi oraz z najwaŝniejszymi parametrami i modelami tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera.1 III.. Współczynnik przesterowania zwrotnego: E CM BR R I I k B R BEP BR R E U I Czas opadania: R R n k k t 1 0 ln t b .Witam, Mój problem dotyczy charakterystyki tranzystora bipolarnego.. Emiter jest pierwszątranzystora bipolarnego w danych układach pomiarowych.. Mianowicie na laborkach zrobiliśmy pomiary tranzystora bipolarnego i na ich podstawie musze zrobić charakterystykę tranzystora.. Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc.tranzystora (ICmax, UCEmax) dopuszczonych przez producenta.. Końcówki tranzystora nazwano: E - emiter, B - baza, C - kolektor.. W ćwiczeniu tym dokonujemy następujących pomiarów: I C =f(U CE) I B =const.. Wzmacniacz klasy A I C U CE I B 0 uA 10 uA 20 uA 30 uA 40 uA 50 uA 60 uA 70 uA 80 uA 90 uA Nasycenie ..

, • charakterystyka przej ściowa: IC= f(IB) przy UCE= const.

Charakterystyka zwrotna napięciowa tranzystora bipolarnego pnp przedstawia zależność napięcia pomiędzy bazą a emiterem U BE w funkcji napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem U CE, przy ustalonej wartości prądu bazy → U BE f(U CE) przy I B =constant.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej .Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. Na poniższym wykresie charakterystyki wyjściowej tranzystora pokazano przykład dozwolonego obszaru pracy tranzystora: .. Charakterystyka zwrotna przedstawia zależność prądu kolektora od .Tranzystor bipolarny pnp - charakterystyka zwrotna napięciowa.. Z odpowiadającej mu gałęzi charakterystyki tranzystora można odczytać optymalny prąd polaryzacji IB0 (czyli prądBudowa tranzystora bipolarnego Tranzystor jest strukturą trzywarstwową o trzech elektrodach zewnętrznych, emiterze (E), bazie (B) i kolektorze (C)..

1.1 Zapoznanie się z notą badanego tranzystora.

Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie czeka :-).. Witam, Mój problem dotyczy charakterystyki tranzystora bipolarnego.Otóż na laboratorium należało wykonać pomiary dla tranzystora w układzie wspólnego emitera.. Korzystając z zależności można wyznaczyć wartość amplitudy I b. Sterowanie elementem z wykorzystaniem tranzystora W tym układzie przez wyprowadzenie mikrokontrolera płynie jedynie niewielki prąd, rzędu 0,8 mA, a buzzer jest zasilany przez tranzystor.Charakterystyki tranzystora bipolarnego.. Ponieważ R 3 = 10 kW , amplitudę generatora utrzymywano na stałym poziomie U g .charakterystyki: - Amplitudowa - ku=f(f) .. tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Zmierzyć charakterystyki Ic(Uce) i Ube(Uce).. WSTĘP Tranzystory unipolarne, inaczej polowe, są przyrządami półprzewodnikowymi, których działanie polega na sterowaniu za pomocą pola elektrycznego wielkością prądu przez niepodstawowe elementy elektroniczne, cz. tranzystory charakterystyki krzyszczuk lis 15 2018 22 2018 wt 12:00 b7 cel celem poznanie opartychtranzystora bipolarnego Obwód pomiarowy.. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis 6.. Takie same nazwy noszą obszary (warstwy) półprzewodnika sąsiadujące ze sobą w jego strukturze.. 8 Charakterystyki statyczne TB Charakterystyka wejściowa Charakterystyka przejściowa prądowo-prądowa ( U1) U .06.. Dwie struktury tranzystora bipolarnego i ich symbole elektryczne (stosowane na schematach): a) tranzystor n-p-n, b) tranzystor p-n-p.. Przebieg doświadczenia Nale ży wykona ć mo żliwie rzetelne pomiary (kilkana ście punktów pomiarowych) wymaganych charakterystyk tranzystora.. Pierwszego pomiaru dokonujemy dla dwóch wartości prądu I B ( 150μA i 300μA), zmieniając napięcie kolektor-emiter U CE od 0 do 10V,odczytywaliśmy prąd I C.Tranzystor bipolarny - charakterystyki OE .. Tranzystor bipolarny - prądy zerowe.. Wykonanie pomiarów 3.1.Schemat układu .7 Zakresy paracy tranzystora bipolarnego Polaryzacja złącz w tranzystorze zakres aktywny normalny: BE przewodząco, BC zaporowo zakres nasycenia: BE przewodząco, BC przewodząco zakres aktywny inwersyjny: BE zaporowo, BC przewodząco zakres odcięcia: BE zaporowo, BC zaporowo 7.. Zmieściłem tam również odpowiadające poszczególnym wartościom U ce wyznaczone ze wzoru amplitudy składowej zmiennej I c, R 1 =10W .. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera oraz wyznaczenie parametrów tranzystora w oparciu o charakterystyki statyczne.. Jestem studentem 2 roku informatyki i mam problem ze sprawozdaniem z elektroniki.. 1999-12-21Charakterystyki tranzystora bipolarnego IC=f(IB) przy UCE= const, lecz gdy robimy wykres wygląda on ostatecznie identycznie jak charakterystyka wejściowa Bo tak ma wyglądać - podobnie.. TRANZYSTOR BIPOLARNY Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Zagadnienia: zasada działania tranzystora bipolarnego.. Zmierzyć charakterystyki Ic(Uce) i Ube(Uce).. 4.Środkowy punkt odcinka prostej obciążenia leżący w powyżej przedstawionej ćwiartce układu współrzędnych odpowiada optymalnemu punktowi pracy wzmacniacza.. Z charakterystyki tej można stwierdzić, że: powyżej pewnego napięcia prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U CE,Zastosowanie tranzystora, który działa jak przełącznik, pozwala bezpiecznie sterować podłączonym generatorem dźwięku.. TRANZYSTORY UNIPOLARNE 6.1.. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar > Charakterystyki.doc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt