Drgania i fale mechaniczne prezentacja

Pobierz

• Fale - różnego rodzaju zaburzenia stanu materii lub pola rozchodzące się w przestrzeni.. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma.. Możliwa jest zarówno płynna zmiana częstotliwości, jak i prezentacja stałej wysokości dźwięku.. ; fala poprzeczna - fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do .. razem fale mechaniczne.. Materiały dydaktyczne.. Treści programowe I.. • Wspólną cechą wszystkich zjawisk falowych jest zdolność przenoszenia energii.Plik Drgania i fale mechaniczne.. Występują, gdy na układ nie działa żadna zmienna siła zewnętrzna, która wpływa na proces drgań.. Zjawiska falowe.. Ruch periodyczny i .Przykładami fal mechanicznych są fale morskie i fale dźwiękowe.. Odbicie i załamanie światła - podstawowe prawa optyki geometrycznej 1.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku.. Okres wahadła nie zależyod amplitudy drgań ani masy.. Częstość własna masa na sprężynie m k T f 2S 1 1 0 L g T f 2S 1 1 0 wahadło.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany .Zjawiska falowe - powtórka, streszczenie z Spotkania z fizyką cz. 4..

Fale mechaniczne 2.

Generator służy do prezentacji dźwięków o częstotliwości od 1 Hz do 20000 Hz.. Stała siła o niewielkiej wartości nie wpływa na drgania ciała, jedynie przesuwa położenie równowagi.Bezpieczniej - Drgania - Profilaktyka techniczna i organizacyjna.. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DRGANIAMI MECHANICZNYMI Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U.. Jeśli grzbiet jednej fali spotka się z doliną drugiej, nastąpi wygaszenie fal.Lekcja powtórzeniowa z drgań i fal pod kątem nowej podstawy programowej.Zapraszam wszystkich odwiedzających ten kanał do polubienia mojej strony na Fb!Zastosowanie fal mechanicznych w technice(jak najwiecej).. Fala nie przenosi masy.Drgania i fale mechaniczne Dziękuję za uwagę Polaryzacja fali poprzecznej Wielkości charakteryzujące falę Drgania poprzeczne mają dodatkową uzupełniającą właściwość zwaną polaryzacją.. Będzie o falach podłużnych, poprzecznych, kolistych, kulistych i płaskich.. Źródłem fali jest ciało drgające.. Fale te stanowią przemieszczające się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.. W sznurze rozchodzi się podłużna fala mechaniczna, drgania docierają do drugiego kubka i kubek drga o takiej samej częstotliwości jak źródło..

Fale mechaniczne Rodzaje Fal 1.

Fale mogą ulegać odbiciu, załamaniu, dyfrakcji i interferencji.. Dowiecie się co to odbicie fa.Prezentacja • [NS 751] Drgania i fale • pliki użytkownika bltzkrg22 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sample.bib, unsrtnat pl.bst Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Fizyka.. Interferencja fal polega na nakładaniu się fal.. Rozchodzą się z prędkością światła.RODZAJE FAL MECHANICZNYCH Fale mechaniczne dzielimy na fale poprzeczne i podłużne.. Fala podłużna powstaje wtedy, gdy drgania źródła odbywają się w kierunku równoległym do kierunku rozprzestrzeniania się zaburzenia.Fale podłużne: drgania zachodząw tej samej płaszczyźnie,w którejrozchodzi sięfala.. Wahadło matematyczne - punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici, który po wychyleniu z położenia równowagi wykonuje ruch drgający.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. 2005, nr 157, poz. 1318) obowiązkiem pracodawcy jest eliminowanie u .DRGANIA I FALE • Ruchem drgający - ruch lub zmianę stanu, które charakteryzuje powtarzalność w czasie wartości wielkości fizycznych, określających ten ruch lub stan..

Dno kubka tak jak membrana w mikrofonie przekazuje drgania sznurowi.

Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali f - częstotliwość.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Jeśli w danym punkcie spotkają się grzbiety dwóch fal, to zwiększa się amplituda drgań - fale w tym punkcie ulegają wzmocnieniu.Drgania wymuszone co to jest?. Podział fal ze względu na ich .MECHANIKA: DRGANIA I FALE: ELEKTROSTATYKA I PRĄD ELEKTRYCZNY : Układ słoneczny EWOLUCJA GWIAZDY PRAWA KEPLERA KSIĘŻYC NASZ NATURALNY SATELITA: Wielkości wektorowe Dźwignia dwustronna Siła wypadkowa i siły równoważące się: EFEKT DOPLLERA: Klatka Faraday'a: PSYCHOLOGIA A FIZYKA: FIZYKA KWANTOWA: GRAWITACJA: OPTYKA: Fizyczna .advertisement.. Polaryzacja określa dodatkowo kierunek w przestrzeni wzdłuż którego zachodzi drganie.. Fale elektromagnetyczne Fala Mechaniczna Fala mechaniczna - to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku materialnym (sprężystym) i przenoszące energię.. Anaglif.Fale dźwiękowe pobudzają do drgań plastikowy kubek.. Falami podłużnymisąnp.. Rezonans mechaniczny: mosty, wirniki, samoloty etc (destrukcja urządzeń) Title: Prezentacja programu .Fala mechaniczna to drgania czasteczek rozchodzące się w ośrodku sprężystym..

Występują, gdy na układ działa siła zewnętrzna mająca wpływ na drgania.

Mechaniczne fale podłużne mogąrozchodzićsięwe wszystkich ośrodkach,zarównostałychi ciekłych, jak i gazowych (nie w próżni).. Drgania niegasnące- drgania których amplituda w miarę upływu czasu nie zmienia swojej wartości.. Ruch ten odbywa się na małej przestrzeni.RÓWNANIE FALI Drgania wzbudzane w punkcie P będą spełniać równania: Oznaczmy: Stąd: Zgodnie z zasadą superpozycji drgań, wypadkowe drganie w punkcie P opisuje wzór: RÓWNANIE FALI gdzie: Możliwe są dwa przypadki: Różnica faz ( 1 - 2) zależy od czasu (zmienia się w czasie) - źródła Z1 i Z2 nazywamy niespójnymi.Fala - zaburzenie ośrodka rozchodzące się w nim ze skończoną prędkością i niosące ze sobą energię.. Fala mechaniczna - zaburzenie ośrodka sprężystego.. fala podłużna - fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się, np. fala dźwiękowa.. Kubek ten wytwarza więc falę dźwiękową, która słyszy druga osoba.Drgania mechaniczne (nazywane także wibracjami) w fizyce definiowane są jako ruch cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi; drganiami są więc zarówno ruchy cząsteczek powietrza wywołane np. działaniem głośnika, fale na morzu, huśtanie się dziecka na huśtawce, czy ruchy elektrycznej szczoteczki do zębów.Fale mogą ulegać odbiciu, załamaniu, dyfrakcji i interferencji.. Sformułowanie praw odbicia i załamania.. Głównymi celami projektu było rozbudzenie w nas zainteresowania fizyką .Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s.. Gdy w ośrodku rozchodzi się fala, cząsteczki tego ośrodka wykonują ruch drgający; każda wokół swego położenia równowagi.. Istniejefale elektromagnetyczne (drgające E i H) Ruch drgający i falowy.. fale akustyczne.. Fale dzielimy ze względu na: - Rodzaj drgań - Mechaniczne - Elektromagnetyczne - Amplitudę - Poprzeczne - Podłużne - Sposób zaburzenia ośrodka - Koliste - Kuliste - Liniowe Wielkości charakteryzujące fale: - Amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi - Okres - jest .. Jeśli w danym punkcie spotkają się grzbiety dwóch fal, to zwiększa się amplituda drgań - fale w tym punkcie ulegają wzmocnieniu.. "Drgania i fale w przyrodzie" Andrzej Projekt pod tytułem "Drgania i fale w przyrodzie" realizowany był przez sześciu uczniów z klasy 2f: Andrzeja Noconia, Szymona Golca, Grzegorza Myrlaka, Jakuba Gaja, Piotra Nowaka oraz Wojtka Pawlika.. Fale elektromagnetyczne można wytwarzać w obwodzie drgającym LC, który jest źródłem drgań elektromechanicznych.. Fale elektromagnetyczne - to fale, które nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię, mogą ją przenieść nawet w próżni.. Sprawdzian 1 Grupa B.pdf na koncie użytkownika sylvia112 • folder Sprawdziany testy • Data dodania: 13 paź 2014Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych.. Interferencja fal polega na nakładaniu się fal..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt